Główna strona

EWM Marcin Gębka jest firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych podmiotów.
 

Zakres usług obejmuje:

  • pozyskanie dotacji z Funduszy UE, programów norweskich, szwajcarskich (w tym przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej),
  • pozyskanie finansowania zewnętrznego dla JST i przedsiębiorstw,
  • ubezpieczenie inwestycji,
  • analizy finansowe i ekonomiczne: biznes plany, studia wykonalności, analizy sektorowe, analizy finansowe,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • przygotowanie dokumentów strategicznych: strategii rozwoju, planów rewitalizacji, planów energetycznych, planów gospodarki niskoemisyjnej, itp.,
  • zarządzanie projektami,
  • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów,
  • szkolenia w zakresie przygotowywania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, zasad pozyskiwania środków, rozliczania inwestycji, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej (w tym studiów wykonalności).

Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie i pozyskanie dotacji: doradztwo przy wyborze źródła finansowania projektu, sporządzenie odpowiednich analiz, studium wykonalności oraz biznes planów niezbędnych do uruchomienia inwestycji, przygotowanie wniosków o płatność, rozliczenie dotacji.


Zajmiemy się również kompleksową koordynacją prac związanych z realizacją projektów (w tym współfinansowanych ze środków unijnych), zarządzaniem projektami oraz ich rozliczeniem.